לא משנה איזה מזל אתם לאסטרולוגים המנוסים שלנו יש חדשות בשבילכם ותחזיות, לפרטים חייגו 1901-729-763

או שלחו הודעה בוואצפ:

050-916-3975

 

תורת המזלות מתייחסת גם למזל של עמים וארצות ולא רק של פרטיים. מעניין לדעת קצת על המזל שלנו,של מדינת ישראל. על עם ישראל נאמר בספר ‘הזוהר’: “אין מזל לישראל”, וזאת לא ממקום שלילי חלילה,אלא מתוך המקום שיש לאלוהים בחיי עם ישראל – בזכות העובדה שגורלו של ישראל לא בידי המזל אלא בידי אלוהים. ככתוב ב”זוהר”: “ומשום זה אין מזל לישראל, ואף על פי שנולד בראש השעה וקלקל מעשיו, הקב”ה מורידו מראש לגוף שיהיה בינוני, ואם מקלקל מעשיו יותר, מורידו לסוף של כל מזל ומזל”. וכפי שאמר האיבן עזרא:
“אשר חלק – מנוסה הוא שלכל עם כוכב ומזל, וכן לכל עיר מזל, וה’ שם לישראל מעלה גדולה להיות ה’ יועצם ולא כוכב להם, כי ישראל נחלת ה'”. (ספר ‘דברים’ פרק ד’).

גם רבי יצחק אברבנאל התייחס לסוגיה של כוחו של אלוהים בשליטה על גורל ישראל מול כוחם של כוכבים, מזלות ואנרגיות קוסמיות נוספות, כשכמובן עוצמתו של אלוהים על עם ישראל גם לתפיסתו היא-היא השלטת והקובעת,כדבריו: “יום תרועה – להורות שכל הגשמים העליונים בהוראה הכוללת לא ימשלו בישראל, כי ההשגחה תגן עליהם, וכן ביום הכפורים (ספר ‘במדבר’ כ”ט) גם בי התאנף – ויש על זה ספקות גדולים, כי נראה מהחוש שגם לישראל יודיעו החוזים בכוכבים כמה יחיה ויוליד, ובמה יצלח ועוד. מהסברא שהגורמים פועלים בהרכבת ובהתמזגות היסודות, ויכינו בני אדם בתכונותיהם, הרי יפעלו בכל אחד והוא כולל לכל הנמצאים”.

גם המהר”ל הקדוש התייחס לסוגיה זו וגם לתפיסתו כמובן שאלוהים הוא-הוא הפוסק את גורל ישראל,ולא תורת כוכבים או גלגל מזלות כזה או אחר, כפי שאמר במילותיו: “וקרה לשואלים אלו כאשר קרה לאחד מן החוזים בכוכבי השמים, שמצא על פי חכמה זאת כי אחד מן היהודים שמזלו מורה מלכות גדולה מאד, והיה עומד ומצפה לאותה שעה, וכאשר ראה שלא היה אמת, גזר שהחוזים בכוכבים חכמתם שוא ושקר. ואחד מהחוזים השיב לו טעות הוא בשתים, האחד שמלכות ישראל אינו תולה במזל רק ברצון הקב”ה כשירצה”.

אז מהו אם כן המזל שבו נתברכה ארץ ישראל? גם לפי הרמב”ם ישראל היא מעל למזל, וזאת בזכות ההשגחה האלוהית,כדבריו: “בארץ ישראל שאני,שהם למעלה מן המזל,הקב”ה הבטיח שכל אחד מישראל יהיה נחשב בעיניו כרבים”. כך או כך, לפי האסטרולוגיה המזל של מדינת ישראל הוא מזל שור,על פי יום הולדתה של המדינה – בתאריך 1 בחודש מאי 1948. נאחל למדינתנו האהובה מזל טוב. בלינק הבא תמצאו מידע מרתק על מזלות וכל מה שמסביב להם.