פירוש חלומות טובים ורעים בכל התחומים בטלפון ממיסטיקנים בעלי וותק רב:

1901-729-763

או שלחו הודעה בוואצפ:

050-9163975

נראה שתקופת הפסח יכולה להיקשר באופן טבעי לנושא של פירוש חלומות, אם לוקחים את הקונטקסט של סיפור יוסף ופרעה מלך מצרים. כידוע, פרעה הסתקרן לגבי חלומותיו האישיים ואף חשש מחלומותיו וממשמעותם הנסתרת, וחיפש בקרב אנשיו מישהו שיוכל לספק לו פירוש חלומות שישפוך אור על המסר מאחורי חלומותיו, ככתוב: “ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה על היאור שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה”…”וייקץ פרעה ויישן ויחלום שנית והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות”…”ויהי בבוקר וישלח את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם”…אחרי חיפוש נרחב, אנשי החצר אומרים לפרעה כי יש בסביבה נער עברי פותר חלומות, כשכוונתם כמובן ליוסף, והם מציעים לפרעה שיביאו את יוסף לארמונו והוא יפתור לפרעה את פשר חלומותיו. ככתוב: “ושם איתנו נער עברי עבד לשר-הטבחים ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. ויהי כאשר פתר לנו כן היה”…”וישלח פרעה ויקרא את יוסף”. המיתוס על יוסף שפותר למלך פרעה את חלומותיו הוא אחד המיתוסים החזקים במסורת ישראל. בזכות פירוש חלומות מרתק זה פרעה ממנה את יוסף לתפקיד בכיר בארמונו -תפקיד ‘המשנה למלך’. לפי הפרשנות של יוסף הפרות הרזות והשיבולים השדופות מסמלות רעב של שבע שנים קשות, והפרות הבריאות והשיבולים הדשנות מסמלות את היציאה מן המשבר ואת השפע והשובע. אגב, ארכיאולוגים רבים שחקרו את תקופת המקרא מאשרים אכן ידוע שהיתה תקופת רעב קשה במזרח התיכון ושבעקבותיה היתה גם נדידת עמים. בני ישראל שירדו למצרים בשנים של השפע ירדו לאזור ארץ גושן, כי שם היה שפע, בתקופה שבארץ כנען היה רעב. אם כך, ניתן לראות קשר מרתק בין פירוש חלומות לבין חג הפסח לבין עם ישראל בתקופת התנ”ך. פירוש חלומות ככלל הוא נושא שמלווה את הקבלה היהודית וגם את התרבות החילונית למן העת העתיקה ועד ימינו. אם הסתקרנת, כנס ללינק הבא למידע מרתק נוסף על חלומות, סימבוליקה של חלומות וגם פירוש חלומות אישי לחלומות האישיים שלך.